Kogama : Wood Parkour!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này kiểm tra khả năng của bạn để thực hành Parkour, hoặc nhảy ở những nơi kỳ lạ và tâm trí con người ba chiều có thể tưởng tượng. bàn xoay, tầng quanh co và kịch bản ảo giác khác mà sẽ để lại cho bạn không nói nên lời.