Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trò chơi này kiểm tra khả năng của bạn để thực hành Parkour, hoặc nhảy ở những nơi kỳ lạ và tâm trí con người ba chiều có thể tưởng tượng. bàn xoay, tầng quanh co và kịch bản ảo giác khác mà sẽ để lại cho bạn không nói nên lời.