Kogama : WindWalk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh trong các định dạng nhiều người chơi với nhiều cá nhân trong một chiều cao vũ trụ 3D, nơi bạn có để nhảy và gần như bay sử dụng dòng không khí chuyển động, nhưng đôi khi những tương tự cũng sẽ là trở ngại lớn nhất của bạn.