Kogama: WestTown

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở Tây Kogama không mặc quần jean ngựa, hoặc mũ, hoặc spurs. Họ đều ăn mặc thủy thủ, nhìn mái tóc vàng và nạp với bazookas mà 3D quỹ vỡ hoặc các đối thủ khác, một hệ quả trực tiếp của các chức năng chơi nhiều người.