Kogama : Transformers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì bạn đã luôn luôn muốn bay một biến trong destransformada phiên bản, ra mắt tên lửa, pháo sáng và, nếu có cơ hội, giải phóng espadazos ở khắp mọi nơi?. Vâng, bạn đã đến với trò chơi lý tưởng của bạn, tất cả trong Ngoài 3D và định dạng multiplayer. đầy đủ hơn, bạn có thể không.