Kogama: Titanic Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Và những gì có thể cho anh ta như là một hấp dẫn thực sự là thảm họa hải quân như tàu Titanic!. Ở đây tất cả hành khách là những người tóc vàng và ngắn, nhưng không ai Leo Di Caprio là. Điều đó sẽ không phải đi cầm tàu ​​trong và ngoài, tìm kiếm các ngôi sao và các núi băng trôi.