Kogama : Temple Run 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây không phải là tiến độ chết tiệt của Indiana Jones, nhưng ít thiếu. Passages với bẫy sắc nét. Moats. Fire và rất nhiều tốc độ trong một biển môi trường 3D của huyền diệu và nguy hiểm. Và nếu không, Chỉ cần yêu cầu nhiều người khác.