Kogama: Temple of Doom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong vũ trụ của Kogama chỉ có hai điều bạn có thể làm: đi bộ hoặc chiến đấu. Ở khu vực như Temple of Doom khả năng duy nhất là lần thứ hai. Cuộc chiến chống lại người chơi khác trong thời gian thực và Marvel xa hoa ở giai đoạn dựng lên ngôi đền này vào áp đặt cột.