Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nếu nó đã được bắt nặng tàu điện ngầm, đi bộ tưởng tượng nếu dừng lại bằng cách đóng băng các bài hát. Phải làm gì trong một trường hợp như thế này?, Như tôi đã vượt qua deslizándote bơm như một sân trượt băng là tham gia, và trong không gian 3D, vì vậy rất mát.