Kogama : Slender!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải internarte đáng sợ trong một tridimensional rừng tối và sương mù và xác định vị trí tám ông sao, trước khi họ làm những người chơi khác, và quan trọng hơn, trước khi bạn bắt gặp mà truyền thuyết đô thị đáng sợ được gọi là The Slender Man.