Kogama : Skins Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là một thế giới huyền diệu. Và chúng tôi không nói vì nó là ba chiều. Không phải vì nó là đầy đủ của người tóc vàng chạy qua sự tác động nhiều. Không liên lạc ngay cả bởi vì bạn chạy, nhảy và điều hướng. Chúng tôi nói điều này chỉ đơn giản bởi vì nó là Đảo Skins và, như mọi người đều biết, có xảy ra bất cứ điều gì, nhưng bình thường.