Kogama: Piraci

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cướp biển năm qua chơi có nghĩa là mặc một khăn trùm đầu, trèo lên cây và hét lên "Tất cả lên!". Hôm nay có nghĩa là bước vào một vũ trụ với cuộc sống và chiến đấu trong thời gian thực chống lại cướp biển khác, trong hai tàu nhờ tác dụng nhiều. To lớn.