Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đi bộ nền tảng mà không cần nghỉ ngơi đầy đủ các bẫy, cánh quạt, cầu không ổn định và những trận bão tuyết gây chết người. Tránh tất cả đều dựa trên những bước nhảy chính xác và đến cuối trước khi đối thủ của bạn.