Kogama: MineParkour

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Parkour là một môn học có liên quan đến cho nhiều kiểu kangaroo nhảy kế hoạch mà không mất đi sự cân bằng. Nó đang đứng trong môi trường 3D của một hang động đầy ngóc ngách, dung nham đi và chết người và gây rối có liên quan với nhiều tùy chọn. Quá khủng khiếp để tưởng tượng.