Kogama : Lego Star Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn nhận được vào thế giới 3D của Kogama để chiến đấu với những người khác nhờ hiệu ứng nhiều người đã là một chuyến đi vui vẻ, hãy tưởng tượng làm trong vũ trụ Lego Star Wars, với các tàu, robot và laser của họ. Cool!.