Kogama James Bond 007

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bạn đã luôn luôn muốn được như James Bond, với Walther PPK mình, tuxedo và hấp dẫn của mình?, Sau đó, hãy quên nó đi, ở đây bạn là một sui generis Bond. Mặc dù bạn cũng có thể chơi các nhân vật phản diện. Cả hai bên đều được may để chụp ở định dạng cho nhiều người và môi trường ba chiều.