Kogama : Humans vs Roblox

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó kết hợp hai nền tảng trò chơi thành công nhất với nhiều tùy chọn, Kogama và ROBLOX. Làm thế nào?,. chỉ đơn giản là một phần của không gian ba chiều, nơi bạn có để có được vũ khí và các thiết bị khác để chống lại nhiều kẻ thù bạn gặp phải. Nhảy, chạy, nhắm và bắn.