Kogama : HoverRacers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái tàu đệm khí thông qua các thế giới của Thiên Chúa theo dạng lưới quý khách đến thăm danh lam thắng cảnh kỳ lạ, thi đấu, chiến đấu người chơi nhiều người khác. Tất cả vũ trang cho bao da vai khối. Dynamite.