Kogama : Hover Central

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Aúpate một thủy phi cơ và đạt tốc độ tối đa theo dõi ba chiều của Trung Hover, Kogama hòa Séc, nơi mà cho hiệu quả nhiều người sẽ phải cạnh tranh với, và tiêu diệt, nếu có nhiều máy bay khác là đại học.