Kogama : Haunted Hospital

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ghé thăm một bệnh viện mê hoặc đáng sợ và đối đầu với nguy hiểm siêu nhiên và hành chính với một mục đích rất đáng khen ngợi ba chiều duy nhất, xác định vị trí ngôi sao. Là như nhiều người, hàng đợi cho phục vụ, thường là dài, sẽ được trực tiếp đời đời. 'Kinh dị nhiều !!.