Kogama: GT Zoo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong vườn thú này động vật không bình thường. Trong thực tế, không có gì là quá thông thường trong thế giới ba chiều này dân cư với những nhân vật chạy, nhảy, leo lên dốc và xây dựng bày và các khối xếp chồng. Một thế giới lý tưởng, đi vào.