Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn đã được giảm đến kích thước của một con chuột, vì vậy môi trường gia đình của bạn trở nên kích thước cắt cổ, giống như ác ý của bạn và các cầu thủ những người cạnh tranh trong thế giới 3D này nổ bất tận dựa của tiếng súng.