Kogama : DM Rats

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã được giảm đến kích thước của một con chuột, vì vậy môi trường gia đình của bạn trở nên kích thước cắt cổ, giống như ác ý của bạn và các cầu thủ những người cạnh tranh trong thế giới 3D này nổ bất tận dựa của tiếng súng.