Kogama City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng một thành phố ba chiều như một sân khấu, nơi một số ít các bức ảnh nhiều người chơi với các đồng hồ đo đa dạng nhất giao nhau. Và mười lăm khối ký tự loại bỏ, thắng trò chơi. Đó là Kogama thành phố. Đó là những gì bạn cần.