Kogama : Cat Parkour

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này mèo chỉ là một yếu tố trang trí. Trên thực tế những gì chúng tôi có ở đây là nhiều người giải trí 3D cổ điển đầy đủ các bước nhảy và cảnh quan xoắn để tránh rơi. Cái gì đó, mặt khác, là rất tốt.