Kogama : Cars 2 Land

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển qua các cảnh quay của Disney và Pixar phim "Cars 2" và làm nó tăng trở lại của Lightning McQueen, Mater và Finn, trong số những người khác. Tất cả điều này được nhúng trong 3D tuyệt vời và một số ít các cầu thủ để cạnh tranh hơn với những gì bạn chơi để giành chiến thắng.