Kogama : Blue VS Yellow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai đội, xanh và vàng. Một cuộc tranh cãi giữa hai để làm chủ một nhiều người và vũ trụ ba chiều đầy trở ngại to lớn để vượt qua. Tham gia trong chương trình này và sống với nó trong thời gian thực.