Kogama Big Cruise Ship

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cảnh báo: Đây không phải là "The Love Boat", ít hơn nhiều. Ở đây hành khách xuyên Đại Tây Dương lớn này giết nhau, họ chạy trên các lối đi trong không gian 3D, phóng pháo, nhảy và cuối cùng, cyber lãng phí adrenaline. Up cho bạn!.