Kogama : 2D World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vũ trụ Kogama được vào xe của nỗi nhớ với trò chơi nền tảng này theo hai chiều với một mục đích duy nhất, chạy và nhảy. Nhảy như điên, từ nền tảng đến nền tảng, và trên tất cả, trên kẻ thù khổng lồ của bạn. Không bước trên hoặc bạn sẽ nhận được một cú sốc.