Kogama : 2 Player Tron

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đắm chìm trong một trò chơi video trong vũ trụ của bộ phim về những người được vào trò chơi video, "Tron". Đó không phải là nghịch lý và hấp dẫn?. Aúnate với những người khác tham gia nhờ tác dụng nhiều và chạy các phòng khối ô vuông, ba chiều đầy màu sắc và vượt qua bẫy và cửa ra vào bẫy.