Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đắm chìm trong một trò chơi video trong vũ trụ của bộ phim về những người được vào trò chơi video, "Tron". Đó không phải là nghịch lý và hấp dẫn?. Aúnate với những người khác tham gia nhờ tác dụng nhiều và chạy các phòng khối ô vuông, ba chiều đầy màu sắc và vượt qua bẫy và cửa ra vào bẫy.