Knights Diamond

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chọn hiệp sĩ dũng cảm, trang bị thanh kiếm bất khả chiến bại của mình, tham quan những đồng xu vàng cung điện trong hầm ngục tích lũy. Để đạt được mục tiêu đề ra, bạn sẽ phải đánh bại tất cả những con quái vật người cố gắng ngăn chặn anh ta.