Knight Treasure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để đạt được những bàn tay của người yêu của mình, quý ông này sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm và thu thập tất cả các vàng mà mẹ tương lai của bạn trong luật pháp đòi hỏi bạn phải thay đổi.