Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong trò chơi này của cuộc chiến giữa hiệp sĩ và quái vật, tất cả mọi thứ là để ném thẻ chống lại những sinh vật tuyệt vời và đảm bảo rằng những rời khỏi hội đồng quản trị, xem xét hết hạn. Vì vậy, từng chút một, bạn sẽ đi về phía trước và tiết kiệm vương quốc của bạn khỏi nanh vuốt của ác.