Knife Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

là những gì bạn tại xử lý con dao để cắt bánh mì cộng?. Kiểm tra khả năng của bạn để con dao ném với trò chơi này, trong đó một số ít các chỉ tiêu, một số điện thoại khác nhỏ hơn, sẽ được cung cấp cho các đâm ác và, nếu có thể, ngay trong trung tâm.