Knife Hit!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thân cây không ngừng quay và bạn có nhiều dao để ném. Đánh sẽ dễ dàng, nhưng khi bạn tích lũy dao chìm vào gỗ tốc độ của thân cây sẽ lớn hơn. Vào thời điểm đó, bạn sẽ phải rất cẩn thận rằng con dao bạn ném không va chạm với tay cầm của một con tàu khác trước đó được đóng đinh.