Knife Hit Xmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi ném dao này, các mục tiêu là những hình ảnh đẹp tiêu biểu cho các lễ hội Giáng sinh, trong đó bạn phải thực hiện một mục tiêu với tất cả kho vũ khí của mình tránh giẫm đạp lên nhau. Nếu bạn phạm sai lầm, bạn sẽ bắt đầu lại, nhưng tinh thần Giáng sinh sẽ tiếp tục thắng thế.