Knife Hit Colors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ném dao như thế nào? Và đũa phép. Và bất kỳ đối tượng mà kết thúc trong tip? Làm bài kiểm tra trong trò chơi này, nơi bạn sẽ phải thực hiện mục tiêu trên một vật thể xoay bằng một loạt vũ khí sắc bén. Nó bao gồm trong đó bạn thoát khỏi tất cả chúng mà không, khi ném chúng, va chạm với những người đã đóng đinh tốt trong mục tiêu.