Knife Flip

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném con dao vào không khí và cố gắng làm gì khi rơi xuống theo chiều dọc. Nếu tay cầm rơi xuống đất, bạn sẽ phải bắt đầu lại. Nếu ngoài để thổi nó, bạn đang thu thập tiền xu đặt theo ý của bạn, bạn sẽ có cơ hội để có được các vật sắc nhọn nổi bật nhất khác.