Klocki

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, khả năng tinh thần và sự khéo léo của bạn được kiểm tra. Bạn có các cấu trúc rối loạn khác nhau theo ý của bạn và mục đích là để cấu trúc lại chúng để các dòng trong chúng tham gia và tạo thành một dòng chung. Khi bạn đạt được nó, bạn sẽ đi đến màn hình tiếp theo sẽ thú vị và thách thức hơn.