Kizitown

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kizitown là một thành phố nhỏ nhưng với tham vọng, mà trở thành một thành phố tuyệt vời để tạo cổ tức mà không cần nghỉ ngơi. Những cổ tức mà sau đó được đầu tư vào ngôi nhà mới, đường giao thông và cơ sở hạ tầng. Và đằng sau nó tất cả, bạn, quản lý doanh nghiệp nói chung. Như cả một vị thần.