Kitty Room Prep

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

pussycat này muốn thẳng một trong chín mạng sống của mình. Đối với điều này trước sẽ phải đặt một số thứ tự vào nhà mình, sau đó chọn một trang phục mà khuyến khích và cuối cùng là thay đổi thiết kế nội thất sao cho tất cả mọi thứ là màu sắc và sự lạc quan.