Kitty Playground Deco

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chăm sóc một con mèo con bạn tìm thấy trên đường phố. Bạn nên tắm cho anh ấy, chải tóc, chơi với anh ấy, chuẩn bị cho anh ấy một khu vực để chơi và tất nhiên là cho anh ấy rất nhiều tình yêu để anh ấy lớn lên hạnh phúc.