Kitty Diver

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp đạt được tàu ngầm mèo này thoát khỏi những cái bẫy mà giữ dưới nước và trên đường lên mặt đất, quét sạch tất cả các vỏ vàng có thể.