Kitten Bath

Đang tải trò chơi...
Nó không phải là sự thật rằng tất cả những con mèo không thích chúng nước. Có những kẻ thờ phượng được tắm xà phòng, massage lưng và, nói chung, để chăm sóc cho họ nhiều. Và ai không?.