Kitchen Mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mahjong không phân biệt bất cứ điều gì khi viết một bức tranh trên các chip của họ. Động vật, dấu hiệu, các nhà máy và bây giờ đồ nấu nướng phải phù hợp. Hấp dẫn.