Kingy Eternal Gems

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để giải quyết các bảng theo dõi liên tục của một con ma luôn luôn hạnh phúc, bạn sẽ phải tham gia đá quý cùng màu trong hàng ít nhất ba miếng. Nó không phải là về định vị chúng, nó là về di chuyển chúng từ vị trí ban đầu của họ, cố gắng không can thiệp vào tiến độ bằng cách đặt đá quý khác ở giữa đường.