King Soldiers 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

binh lính của nhà vua không ngừng trong những nỗ lực của mình để tiêu diệt tất cả các quái vật của vương quốc với mục đích tốt, trí thông minh và quả bóng nổ tuyết.