King Soldiers 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

binh lính của nhà vua tiếp tục tiêu diệt những con quái vật bằng sự khéo léo, nhằm mục đích, đạn và lựu đạn cho lần đầu tiên trong phần thứ ba này của trò chơi nổi tiếng