King Rügni Tower Contest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp nhà vua chinh phục tất cả các lãnh thổ có thể trong trò chơi tháp phòng thủ cổ điển này. Đặt cung thủ, đại bác và các vũ khí khác để đánh bại quân địch. Sử dụng khả năng của bạn để làm ngập mặt đất khi cần thiết nhất.