King Of Thieves

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tránh các bẫy và kẻ thù đang cố gắng để ăn cắp tất cả những vàng và đá quý mà tìm để trở thành Vua của Thieves.