Kind Cloud

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Loại đám mây này, tất cả những gì nó muốn là hoàn thành chức năng tự nhiên của nó khi đổ mưa. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải tích lũy các biểu tượng tương ứng với sấm và sét, nhưng nó sẽ không dễ dàng. Những viên đá liên tục băng qua màn hình từ phía này sang bên kia sẽ trở thành một trở ngại thực sự để vượt qua.