Kim's Shoe Designer

Đang tải trò chơi...
Thiết kế những đôi giày hoàn hảo cho một người nổi tiếng như Kim Kardashian. Bạn có thể thay đổi hình dạng, màu sắc, hoa văn, gót chân và thêm phần tô điểm và chi tiết mà bạn thích.